0/10
7/10

Bring Me Home | 復仇母親 | 나를 찾아줘(2019)

情感流露、社會歷史、韓語電影、驚悚懸疑
Call | 聲命線索 | 콜
x
0/10

Call | 聲命線索 | 콜(2020)

科幻盛宴、韓語電影、驚悚懸疑
Hitman : Agent Jun | 大畫特務 | 히트맨
x
0/10

Hitman : Agent Jun | 大畫特務 | 히트맨(2020)

喜感爆發、舞刀弄槍、韓語電影
0/10

Man of Men | 男人不敗 | 퍼펙트 맨(2019)

喜感爆發、情感流露、經典重製、韓語電影